Achtergrondartikelen

De betekenis van de “Hackomation” voor de toekomst van Suriname

Een spiegel met een ingebouwd LCD scherm waarop je naast jezelf ook tevens de laatste nieuwsberichten, video’s, en berichten van familie en kennissen kan zien. Een automatische stofzuiger aangedreven door batterijen die je huis zelf-aangestuurd schoon maakt. Een beamer met ingebouwde computer die je overal meeneemt, waardoor je laptop bijna overbodig wordt.

Dit zijn geen apparaten uit een science fiction film, noch zijn dit de laatste snufjes die je kan bezichtigen op de Consumer Electronics Show of de Electronic Entertainment Expo. Dit zijn apparaten die het resultaat zijn van de Hackomation challenge georganiseerd door IT Core en waarvan de finale op zaterdag 11 maart plaats vond in het Institute for Graduate Studies and Research. De Hackomation bracht bijna 20 teams bestaande uit jonge mannen en vrouwen met uiteenlopende achtergronden bijeen om in een kleine drie maanden een volledige demonstratie te geven van de zogenaamde “Internet of Things”. Hierbij kwamen kennis en kunde op het gebied van programmeren, netwerken, constructie, regeltechniek, materiaalkunde en proces techniek om de bocht kijken.

De “Internet of Things” (IoT) verwijst naar het netwerk waarbij apparaten met elkaar in contact staan (via het internet) om zodoende op afstand apparaten te besturen / aan te sturen, hetzij door een gebruiker, hetzij volledig geautomatiseerd. Dit kan resulteren in verhoogde efficiëntie, nieuwe business modellen, nieuwe producten, etc. Voorbeelden zijn de

Smart Grid (voor efficiënter electriciteitsgebruik), auto’s die zichzelf rijden, volautomatische industrieën, etc. IoT is mogelijk vanwege het internet, mobile telefoons, apps, digitalisatie van informatie, shared services, en nieuwe business modellen (bv een Google website die je alle informatie totaal gratis geeft, maar met advertenties inkomsten genereert).  Toepassingen van IoT zijn uiteenlopend en de verwachting is dat dit veld wereldwijd een multi-miljarden industrie (die reeds razendsnel groeit) wordt. Grote bedrijven als Samsung, Apple, en Google, maar ook vele midden- en kleinbedrijven investeren in IoT en maken onder andere hierdoor flinke groei mee.

                                             

Deze ontwikkelingen brengen een transitie teweeg van het hebben van informatie naar het kunnen verwerken van informatie. Immers, informatie is steeds meer makkelijker te vinden vanwege digitalisatie, shared services en nieuwe business modellen. In het verlengde van deze trend, is er het fenomeen dat het verwerken van informatie niet meer een unieke eigenschap is (want dat doet namelijk de IoT infrastructuur), maar het hebben en toepassen van creativiteit. Sterker nog: deze transitie wordt steeds meer evident in een globaliserende wereld, waar ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen, alles met elkaar verbonden is, historische achtergronden en geografische grenzen er steeds minder toe doen, trendmatigheden makkelijk doorbroken worden, en we dagelijks geconfronteerd worden met een overdaad aan informatie via onze verbondenheid met allerlei vormen van technologie. In Malta is er bijvoorbeeld met het oog op deze ontwikkeling op de lagere school een verplicht vak ingevoerd: spelen! Ook in bedrijven en de academische wereld wordt er steeds meer uitgegaan van strategic niche management en scenario planning, welke een flinke dosis creativiteit vergen.

Het mooie hiervan is de notie dat – in het bijzonder – de jeugd hier een enorme affiniteit mee heeft, daar zij reeds van kleins af in aanraking zijn met (ICT) technologie door onder andere video games, internet, apps, smart phones, smart TVs, etc. Zij kunnen razendsnel zaken op het internet opzoeken, eigen video en muziek producties maken, en de meest complexe werken bouwen in Mindcraft. Tijdens de Hackomation was ook nog eens te zien dat oplossingen, producten, en automatiseringsmodellen werden gedemonstreerd die hun toepassing hadden in de (persoonlijke) gezondheidszorg, landbouw, huisdieren, entertainment, de huishouding, elektriciteitsverbruik, etc. etc. Er is dus niet alleen talent, maar er is ook sprake van een flinke dosis inbeeldingsvermogen, durf, creativiteit, productontwikkeling, efficiëntie verbetering, en inspelen op wereldwijde trends!

Aan de andere kant van de medaille, zoeken mensen met een dergelijke affiniteit vaak ook werk dat beantwoord aan hun ambitie in lijn met deze affiniteit. Dat impliceert werk dat geen business-as-usual / reproductie is, geen monodisciplinair werk betreft, en veel van hun eigen input (lees: creativiteit) vraagt. Gekeken naar de recente geschiedenis van Suriname dan is te zien dat de economie stoelde op voornamelijk land- en mijnbouw. Bedrijven in deze sectoren waren voornamelijk top-down bestuurd, hadden een beperkte opname van technologie gedurende de levensduur, en waren voornamelijk gestoeld op fysieke arbeid waar er nauwelijks kennis bij te pas kwam. Deze bedrijven verschaften dus over het algemeen werk dat niet helemaal beantwoordt / beantwoordde aan deze ambitie. 

Met de wereldwijde trend waarbij ICT steeds meer verweven wordt met ons dagelijks leven, en IoT reeds succesvol zijn eerste schreden heeft gezet, is het niet ondenkbaar dat nieuwere generaties steeds meer affiniteit zullen hebben voor de technologieën, en ook op zoek zullen gaan naar (sociaal-acceptabel) werk, m.a.w. werk dat beantwoordt aan hun ambitie (en is dat werk er niet, dan krijg je een “brain drain”). Dat betekent dat er een serieuze ommekeer moet komen in de strategische keuzes die als land gemaakt moeten worden als het gaat om het ontwikkelen van specifieke productiesectoren. In het verlengde daarvan, zal ook het onderwijssysteem een serieuze overhaalbeurt moeten krijgen om in te spelen op de wereldwijde trends, technologische ontwikkeling, en sociaal-acceptabel werk; het herschrijven van curricula (zoals bijvoorbeeld Malta dat heeft gedaan), trainen van docenten, uitrusten van scholen met apparatuur is hierbij ook een must. 

Met de Hackomation heeft IT-Core laten zien dat Suriname een gigantische voorsprong heeft op de rest van het Caribisch gebied op IoT gebied. De Hackomation dient dus een eye-opener te zijn voor het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, en het Ministerie van Financiën (deze laatste is van cruciaal belang om een belasting incentives systeem op te zetten om investeringen in hoog-technologie sectoren aan te trekken). Dit momentum moeten we niet verliezen, maar gebruiken om ons onderwijs te veranderen, kennis en kunde in de wetenschap, technologie, engineering, en wiskunde (afgekort met de acroniem STEM in het Engels) te benadrukken, bestaande product- en dienstverlening efficiënter te maken, en productontwikkeling te bevorderen om zodoende de economie verder te diversifiëren.

Dr. Daniel Lachman

Directeur IGSR

Let op: dit onderdeel is alleen beschikbaar voor de blocks: platinum