8 februari 2018

Het ministerie van Arbeid staat op het punt over te gaan tot uitvoering van de Arbeidsbemiddelingwet 2017. In de praktijk zal het erop neerkomen dat personen en bedrijven die bemiddelen in het tot stand brengen van een dienstverband tussen een werkzoekende en een werkgever, een vergunning dienen aan te vragen bij het ministerie. Voorts zal de Arbeidsinspectie erop toezien dat bemiddelaars of tussenpersonen zich houden aan deze wet.

De wet is vorig jaar goedgekeurd door het parlement en is intussen ook al afgekondigd door de president. De wet is een krachtige aanzet voor bemiddelaars en tussenpersonen op de arbeidsmarkt om een bijdrage te leveren aan de invulling van werkgelegenheid. Het gaat erom dat ook onzichtbare openstaande arbeidsplaatsen worden bezet, het liefst geschiedt dit op de gebruikelijke manier waarbij de werkzoekende en werkgever rechtstreeks in contact met elkaar treden. Helaas lukt dat niet altijd omdat fricties tussen vraag en aanbod nu eenmaal onvermijdelijk zijn op de arbeidsmarkt.

Het verschijnsel dat er werkloosheid voorkomt, terwijl er toch voldoende vraag naar arbeid lijkt te zijn is een normaal onderdeel van het functioneren van de arbeidsmarkt. Veel hangt af van opleiding en ervaring van de werkzoekende. Ook zijn persoonlijke eigenschappen en de karakteristieken van het werk bepalend. Als gevolg hiervan kunnen partijen lang opzoek zijn naar de juiste kandidaat of bedrijf. In zulke situaties kunnen arbeidsbemiddelaars en tussenpersonen partijen behulpzaam zijn door een kandidaat of job te zoeken die zo veel mogelijk tegemoetkomt aan de wensen van hun cliënt.

Deze wet staat toe dat voor het bemiddelen de bemiddelaar een vergoeding mag eisen voor gewezen diensten van werkgevers. Voorheen was het bemiddelen tegen winstoogmerk verboden. De bemiddelaar of tussenpersoon moet niet worden verward met een uitzendbureau. Een uitzendbureau heeft een driehoeksrelatie met de uitzendkracht en het inleenbedrijf, terwijl de arbeidsbemiddelaar slechts bemiddelt tussen werkzoekende en werkgever en daarna is hij uit beeld.

Het ministerie benadrukt dat bemiddelaars of tussenpersonen al dan niet tegen een vergoeding van hun diensten, vergunninplichtig zijn en zich daarom moeten haasten om hun vergunningaanvraag in te dienen. De aanvraag dient te geschieden bij de afdeling Vergunningen Intermediairs (AVI) van het ministerie van Arbeid. Overtreders van deze wet kunnen gestraft worden met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een forse geldboete. Eerder werden ook uitzendbureaus vergunningplichtig gesteld ter regulering van uitzendwerk.

Bron: 

Ministerie van Arbeid, via Nationaal Informatie Instituut

Let op: dit onderdeel is alleen beschikbaar voor de blocks: platinum