Over O-desk

Waarom doet de regering zoveel moeite om ondernemerschap te stimuleren?

De regering wil de Surinaamse economie verbreden om minder afhankelijk te zijn van de inkomsten van natuurlijke hulpbronnen en de huidige bronnen.

Welk voordeel heeft dit?

Hierdoor ontstaat er meer werkgelegenheid en zal ook de export kunnen groeien. Meer export zorgt voor meer deviezeninkomsten wat gunstig is voor de handelsbalans. Een bijkomend voordeel van meer ondernemers zal voor een verschuiving op de arbeidsmarkt zorgen van de publieke naar de private sector.

Hoe stimuleert de regering ondernemerschap?

De regering heeft een beleid ontwikkeld om Surinamers te stimuleren ondernemer te worden. Daarbij is er speciale aandacht voor mensen die een kleine of middelgrote onderneming (KMO) op willen zetten of hun bestaande bedrijf uitbreiden.

Welke middelen worden hiervoor ingezet?

Op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is een speciaal onderdirectoraat Ondernemerschap ingesteld. De medewerkers van dit onderdirectoraat houden zich alleen met ondernemerschap bezig. Ook is er een Ondernemersdesk in het leven geroepen.

Visie en Missie

Uitgaande van de visie en missie van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is de Ondernemersdesk het portaal voor ondernemers waar ze de begeleiding en assistentie kunnen krijgen die ze nodig hebben. De Ondernemersdesk levert hiermee een bijdrage aan het verwezenlijken van de visie en missie van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.

Visie

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft een visionaire en leidende rol in duurzame en innovatieve economische ontwikkeling gericht op verhoging van het nationale en internationale concurrentievermogen van Suriname, voor welvaart en welzijn van de totale bevolking.

Missie

Binnen 5 jaar zal het ministerie een transformatie ondergaan:
1.      Groeien naar een innovatief, professioneel en transparant ministerie;
2.      Diversificatie van de economie en verhogen van de productiviteit;
3.      Stimulering van innovatieve en concurrerende ondernemingen;
4.      Facilitering van export en het versterken van economische diplomatie;
5.      Bewaken van eerlijke marktwerking;
6.      Inclusiviteit door landelijke spreiding inclusieve private sector.

De eerste stap hiervoor is gezet door institutionele en capaciteitsversterking van de Ondernemersdesk.


Institutionele versterking: de aankoop van 6 computers en het opzetten van een website voor de Ondernemersdesk. Deze heeft als doel informatie en dienstverlening aan te bieden aan ondernemers in alle districten.
Capaciteitsversterking: trainingen in onderdelen van ondernemerschap zodat ondernemers op de juiste wijze begeleid en geassisteerd kunnen worden in het succesvol ondernemen.

 

 

 

Let op: dit onderdeel is alleen beschikbaar voor de blocks: platinum