Wetgeving

 Wetgeving

Net als iedere burger horen ook ondernemers zich aan de wet te houden. In wetten staan regels waar iedereen zich aan dient te houden, maar wetten zijn er ook om ondernemers te beschermen. Het is daarom belangrijk goed te weten wat volgens de wet je rechten en plichten zijn als ondernemer. Hieronder  enkele van de Surinaamse wetten  waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen. De links verwijzen naar andere websites van waar de wetten afkomstig zijn.  

 

Wet Bedrijven en Beroepen

De Wet Bedrijven en Beroepen heeft als doel het ondernemersklimaat in Suriname te optimaliseren waardoor het makkelijker wordt om een bedrijf te beginnen. Een belangrijk onderdeel van de wet is dat minder bedrijfstypes verplicht zijn een vergunning aan te vragen.http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/wetten-na-2005/wet-bedrijven-en-beroepen/

 

Arbeidswet

Als ondernemer is de Arbeidswet van belang zodra u mensen in dienst neemt. Het is belangrijk dat u weet wat hun rechten en plichten zijn en waar u rekening mee moet houden.http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/geldende-teksten-tm-2005/arbeidswet/

 

Wet op de jaarrekening

Deze wet bepaalt welke verplichtingen bedrijven en instanties hebben als het gaat om financiële verslaglegging en accountantscontrole.http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/geldende-teksten-tm-2005/wet-jaarrekening/

 

Wet Elektronisch Rechtsverkeer

Omdat steeds meer communicatie via de elektronische weg verloopt, is het belangrijk ook daar regels voor te maken. Hiervoor is de Wet Elektronisch Rechtsverkeer in 2017 aangenomen. De wet handelt onder andere over de juridische status van e-mailverkeer.http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/wetten-na-2005/wet-elektronisch-rechtsverkeer/

 

Standaardenwet

Het is belangrijk dat er standaarden en voorschriften zijn waar producten en diensten aan moeten voldoen. Daarvoor is er de Standaardenwet. Het Surinaams Standaarden Bureau (http://www.ssb.sr/) is de organisatie die zich hiermee bezig houdt.http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/geldende-teksten-tm-2005/standaardenwet/

 

Belastingwetten

Om een land te kunnen besturen heeft de overheid geld nodig. Daarom moeten alle burgers belasting betalen, ondernemers en mensen in loondienst. Wel gelden voor ondernemers soms andere regels. Die zijn terug te vinden in de verschillende belastingwetten.https://www.o-desk.sr/files/Downloads/AWB.pdf

 

Sociale Zekerheidsstelsel

Ook het  Sociale Zekerheidsstelsel is voor u als ondernemer belangrijk. U heeft onder andere de verplichting u te houden aan het wettelijk minimumloon en bij te dragen aan de premies voor ziektekosten en pensioen

Het Sociale Zekerheidsstelsel bestaat uit 3 wetten nl:

 

 

Bezoek http://dna.sr/wetgeving/ voor meer wetten
Let op: dit onderdeel is alleen beschikbaar voor de blocks: platinum